15/06 RHT WB Complex Project (Online)*

Op maandag 15 juni werd binnen de werkbank Radicaal Haventracé het “Complex Project A12 Noord + A102” gelanceerd. Met dit Complex Project (CP) zal binnen een duidelijke structuur & afgebakend werkplan een volledige studie uitgevoerd worden van het traject, inbegrepen al zijn (on)mogelijke / (on)gewenste aansluitingen met het hinterland. Kosten-baten, leefbaarheid, mobiliteit, … zullen daarbij serieus onder de loep genomen worden op basis van o.a. de eerder gepubliceerde verkeersstudie(s). Er werd tevens naar alle actoren een dringende oproep gedaan voor realisme (o.a. het gaat wel even duren) & gezond verstand (o.a. niet alle wensen vanuit bv. het Toekomstverbond zijn misschien uiteindelijk haalbaar/gewenst).