12/10 WB 2eSpoor “Finale” werksessie OudeLanden

Een webinar-avond met duidelijk cijfermatige, statistische gegevens maar eigenlijk brachten de mensen van Infrabel geen nieuw verhaal t.o.v. de vorige vergaderingen/werkbanken. Het viel (wel veel) op dat de mensen van het Antwerps stadsbestuur & kabinet serieus in de verdediging gingen bij opmerkingen en vragen … waarvan o.a. volgende (weer eens) onbeantwoord bleven :

Hoe gaan de klanten de weg (terug) naar het spoor vinden? Zij haken de laatste jaren/decennia alleen maar meer en meer af a.g.v. de stroefheid bij de uitbaters van het spoor i.v.m. maken van boekingen, laden/lossen van treinwagons, opmaken van planningen, … Hierdoor is er nu blijkbaar een gigantisch overschot aan capaciteitspotentieel … maar toch wil men investeren in een uitbreiding ???

Prognoses die gemaakt worden tegen 2030 … maar wat met vooruitzichten voor 2040 of 2050? Is er dan wel genoeg capaciteit of moet er bv. nu al meer richting Linkeroever gekeken worden?

Er is ineens sprake van eventueel gelijktijdig personenvervoer op de spoorlijnen richting haven in te richten waar nu alleen maar goederentransport gebeurt (?). Daar waar voor het ringspoor rond Antwerpen het argument gebruikt wordt dat het gevaarlijk goederentransport daar weg moet om de doorstroming van het personenvervoer te optimaliseren. Want personenvervoer en gevaarlijk / ADR goederentransport horen NIET samen op hetzelfde spoor, laat staan in tunnels zoals het bv. bij de eventuele A102 het geval zal gaan zijn … (?).

We gaan nu een projectgebied verwezenlijken richting een A102 (met treintunnel) die na Modal-Shift, Routeplan 2030, Corona en zijn promotie van thuiswerk, … misschien niet meer nodig gaat zijn (?) Gaan we hier een grote investering doen die elders meer baat kan hebben, die binnen afzienbare tijd naast o.a. “spook”bruggen kan opgesomd worden?

Wordt dus (weer eens) vervolgd … want ook de eerder geformuleerde en aangebrachte (kritische) bemerkingen van Red De Voorkempen werden niet behandeld. Of gaat alles op basis van “oude politiek cultuur” dan toch maar door iedereen zijn strot geduwd worden?