11/05 CPOV DWB A102 Noord

Voor het traject A102 Noord : zone t.h.v. Albertkanaal – zone t.h.v. Luithagen incl. verkeerswisselaar R1 / E19 / A12 / (eventueel nog aan te leggen) A102 brachten wij vanuit LENORA o.a. volgende zaken aan :

 • Gaat een A102 niet contraproductief zijn met de algemene doelstellingen van de beoogde Modal-Shift? Optimaliseren van verkeersstromen door aanleg van extra verkeerscapaciteit(en) gaat immers (enkel) extra (vracht)autoverkeer aantrekken.
 • Er mag geen twijfel over bestaan i.v.m. maximaal rekening houden met leefbaarheid! In de eerdere werkbanken van o.a. het Radicaal Haventracé is steeds mee de nadruk gelegd op het aangrijpen van alle kansen voor het optimaliseren & verbeteren van de leefomgeving (geluidsoverlast, lucht fijnstof, waterhuishouding, …).
 • De omgeving van Merksem gaat door de aansluiting op de verkeerswisselaar R1 / E19 / A12 een zeer onaangename plek om wonen worden. Gaat de uitstoot aan geluid, fijnstof, … aan de tunnelmond t.h.v. Merksem geen aanslag zijn op de ecologische waarden van de directe leef- en biologische omgeving?
 • Aandrang om te starten met nulmetingen en voldoende budget te geven zodat deze metingen kunnen blijven lopen tot ruim na de realisatie van het project.
 • Waarom (indien hij daadwerkelijk nodig is ?) de A102 niet onder het verkeersknooppunt A12-R1-E19 doorboren (bv. op niveau -1) & richting Nederland ondergronds laten doorlopen onder het huidige traject van de A12 (we zijn toch aan het boren) en pas voorbij de Edisonwijk boven laten komen? “TRAJECT A”
 • Voorstel om het op- en afrittencomplex Luithagen compacter uit te voeren of zelfs gewoon af te breken dit samenlopend met “TRAJECT A”.
 • Voorstel om de Transcontinentaalbrug (en brede omgeving naast zijn brughellingen) waar mogelijk te ontharden t.b.v. het creëren van een groencorridor om zo het Natuurgebied Bospolder rechtstreeks te verbinden met o.a. Rozemaaipark en Oude Landen.
 • De nieuwe zorgcampus Sint-Jozef (Heder) aan de wijk Rozemaai zal (medisch zeer) kwetsbare jongeren huisvesten en begeleiden. Maximale afscherming tegen geluid & fijnstof & … komende van de A12 is hier een “conditio sine qua non”. Zeker a.g.v. de geplande toename van het (vracht)autoverkeer op de A12.
 • Uitvoeren van de aanbevelingen van de Antea-studie “Rozemaai – Havanastraat Geluids- en luchtstudie” (Identificatienummer: 182676/par) met (eventueel) doortrekken van de aanbevelingen tot voorbij de wijk Edison. Hierdoor alle zuidwestelijke (rand)wijken van Ekeren en bij uitbreiding het centrum van Ekeren zelf afschermen van de komende toename aan geluidsoverlast a.g.v. de geplande toename van het (vracht)autoverkeer op de A12.
 • Invoeren van kilometerheffing t.b.v. motiveren van de (vracht)autobestuurder om over te stappen naar alternatieve modi en zo de Modal-Shift mee tot een succes te maken.
 • Invoeren van snelheidsbeperking 70km/h op het traject vanaf de R1 tot voorbij de Edisonwijk met bewaking en sanctionering door een degelijke trajectcontrole, gelijkaardig zoals gevraagd wordt voor de hele R1. Alle inwoners van Antwerpen zijn immers gelijk, of vergissen wij ons daarin?

Info i.v.m. CPOV – Complex Project Oostelijke Verbinding INDELING

http://www.lenora.be/cpov-complex-project-oostelijke-verbinding-indeling/

Voorstel “TRAJECT A”