08/10 Oosterweel Project-MER Overlopen opmerkingen

Op het overleg werden de opmerkingen besproken die de verschillende stake-holders geformuleerd hadden op het Project-MER van de Oosterweelverbinding.  De 3 grote burgerbewegingen bleven wat te veel “hameren” op hun (nieuwe) stokpaardjes “De Dieselban” & “De te vermijden gaten in het ringdak” wat voor dit overleg eigenlijk geen meerwaarde had.