07/02 ADEMLOOS 26e Horta-avond

We gingen luisteren en onthielden …

  • Het belang van de modal-shift om het Toekomtverbond (mee) te doen slagen.
  • Er komt een Oosterweel-Light voor “stedelijk verkeer” (auto, en zo weinig mogelijk vrachtverkeer), inclusief een brede fietstunnel.
  • BAM vraagt ontegensprekelijk om het MER-plan Oosterweel goed te keuren, anders komt het gehele concept in gevaar.

De besluitvorming rond Oosterweel is lopende maar we zullen het geheel kritisch opvolgen en waar nodig voor de Noordrand onze bezwaren indienen.