05/12 RHT Startvergadering werkbanken

Gisteren ging (eindelijk) de startvergadering van de werkbank(en) voor het Radicaal Haventracé (RHT) door en LENORA was daar aanwezig met 5 kernleden. Na de inleiding door provinciegouverneur Cathy Berx (Voorzitster RHT) gaven o.a. Jan Van Rensbergen (CEO RHT) en Dirk Engels & Jan Dumez (Administratie) en Dirk Cleiren (onder-Voorzitter RHT & lid van Gruunrant) een overzicht van de stand van zaken. De analysenota van de antwoorden van de stake-holders op de vragen van de gouverneur (d.d. februari 2018) bedraagt +/- 200 pagina’s > leesgenot verzekerd!