03/10 ROUTEPLAN2030 Werkbank

Opnieuw overleg tussen de betrokken stakeholders en de administratie over hoe we de modal-shift kunnen verwezenlijken. Gaan we echt blijven investeren in nieuwe wegen om het de (vracht)auto makkelijker te maken om van A naar B te rijden (leve de economie) of gaan we investeren in alternatieve vervoersmodi om de bestuurders uit hun (vracht)auto te krijgen (leve de leefbaarheid) ?!

Prangende vragen … waarbij tevens de communicatie met de politiek die in de Vervoersregioraad (bovenliggend niveau) zetelt in vraag gesteld werd. Het gevoel dat de werkbank Routeplan2030 door de politieke Vervoersregioraad genegeerd wordt, leeft (hard) bij de stakeholders & burgerbewegingen. Participatie ???