‘Van droom naar beslist beleid’ … maar dan ook voor de Noordrand!

Afgelopen weken werden de visieteksten over de verschillende Ringland-segmenten voorgesteld. Binnen de Vlaamse regering werd beslist welke projecten als eerste uitgevoerd zullen worden en welke nog even zullen moeten wachten. (zie o.a. de links onderaan)

Nu deze kaap eindelijk genomen werd, is het de beurt aan het Radicaal Haventracé. LENORA zal samen met de andere burgerbewegingen en besturen een dikke vinger aan de pols houden om er op toe te zien dat de inwoners van de Antwerpse Noordrand op gelijke voet behandeld worden als de inwoners van Antwerpen-city. Ook wij hebben recht op onze leefbaarheid!

OverDeRing – Projecten

Ademloos – Persbericht

Ringland – Nieuws