De leefbaarheid van Ekeren, Stabroek en Hoevenen staat op het spel

Als we de plannen, voorgesteld op de bijeenkomst van Ringland in de Roma op 24/04/2017 mogen geloven, ziet het er niet zo rooskleurig uit voor de Noordrand.

Volgens de medewerker van Ben Weyts (N-VA) (i.e. Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn), Bart Van Camp, Alexander D’Hooghe en Ringlandwoordvoerder Sven Augusteyns wordt de hele ring overkapt (ook wel Ringland genoemd). De overkapping is evenwel enkel vanaf de Kennedytunnel tot voorbij de Luchtbal – Merksem, oftewel kortweg gezegd tot de aanluitingsknoop Bergen op Zoom. Vanaf daar zal alles bovengronds blijven. De A12 zal van 2 x 2 rijstroken, verbreed worden naar 2 x 3 rijstroken tot en met de nieuwe Tijsmanstunnel. De op- en afritten Leugenberg en Stabroek zouden dan voorgoed verdwijnen, met een nieuwe knoop op de A12 (i.e. het Radicaal Haventracé ) ter hoogte van het vliegveld Hoevenen. Deze knoop is tevens bedoeld om toegang te geven tot de nieuwe nog te bouwen KMO-zone het Schijn (de nu verhoogde berm naast de A12 en het rangeerstation). Het aansluitpunt van het complex Hoevenen zou via de geplande NX-weg in Kapellen vertrekken of uitkomen. Enkel in Kapellen kun je dan nog op en af de NX t.h.v. de welgekende Blokskesweg of t.h.v. Brico Kapellen.

Voor Kapellen betekent dit een aanzuigeffect vanuit alle windstreken om via hier de autostrade op te raken.
Voor Ekeren, een toename van verkeer vanuit Hoevenen, Kapellen en Brasschaat dat via Schoonbroek een weg gaat zoeken naar de Luithagen (haven) om zo op de autosnelweg te kunnen.
Mensen uit Stabroek en Hoevenen kunnen dus enkel nog via Ekeren, Kapellen of de haven t.h.v. de Tijsmanstunnel de autostrade op. Wat Schoonbroek betreft, zal een deel van het groen tegen de A12 moeten verdwijnen. M.a.w. de autosnelweg zal daar nog dichter bij de woonwijk komen. Ter compensatie stelt Ringland voor om geluidsschermen te plaatsen tegen deze woonwijken. Maar dit is natuurlijk niet genoeg. Ook dit deel moet minstens overkapt worden! Als ze de hele ring kunnen overkappen, waarom kan dat kleine stukje van ongeveer 3 km tegen de wijken Schoonbroek – Leugenberg – Rozemaai en het natuurgebied Muisbroek -Bospolder dan ook niet mee overkapt worden? Er zal de komende weken en maanden nog veel onderhandeld moeten worden. Er zullen nog hevige discussies oplaaien. Maar we zijn strijdvaardiger dan ooit en zullen er alles aan doen om onze wijken in de Noordrand leefbaar te houden.

Vandaar ook deze warme oproep : STEUN ONS !

Niemand in de Noordrand hoeft hinder te ondervinden van het nieuwe tracé!

(Vertel over ons bestaan en onze acties aan je vrienden en familie. Mond aan mond reclame is de beste reclame. Trek mee met ons het harnas aan. In naam van heel het Leefbare noordrand team, dank ik jullie alvast voor de steun.)