CPOV – Complex Project Oostelijke Verbinding INDELING

Binnen het CPOV Complex Project Oostelijke Verbinding werd de volledige “werkzone” ingedeeld in verschillende deelgebieden waar telkens in de eigen deelwerkbanken de daar aangebrachte opmerkingen, vragen, ambities, bezorgdheden, … serieus besproken, bestudeerd, beoordeeld, … gaan worden.

• A102 Zuid : Rondpunt van Wommelgem – Zone t.h.v. Albertkanaal
• A102 Noord : Zone t.h.v. Albertkanaal – Zone t.h.v. Luithagen incl. verkeerswisselaar R1 / E19 / A12 / (eventueel nog aan te leggen) A102
• E313 Oost : Rondpunt van Wommelgem – Zone t.h.v. verkeerswisselaar E313 / E34 (t.h.v. Ranst)
• E313 West : R1 (ring rond Antwerpen) – Rondpunt van Wommelgem
• A12 Noord : Zone A12 t.h.v. Ekeren – Grens met Nederland
• Nx : Traject Logistiek park Schijns (LP) – Hoge Weg

Op voorhand moet telkens een inleidend filmpje bekeken worden waarin het deelgebied toegelicht wordt. De webinars zelf beginnen met een (korte “technische”) inleiding waarna de stakeholders in groepjes ingedeeld worden. Per groep kunnen zij dan op een digitale muurkrant per item (bv. Modal-Shift, leefkwaliteit, trajectverloop, …) hun bezorgdheden, opmerkingen, ambities, … aanbrengen. Als afsluiter worden de verschillende items overlopen en kort besproken waarbij alle opmerkingen maximaal mee op de muurkrant genoteerd worden. Nadien gaan alle notities gebundeld worden om per deelgebied een geheel te vormen.