06/05 CPOV DWB A102 Zuid

Voor het traject A102 Zuid : Rondpunt van Wommelgem – zone t.h.v. Albertkanaal brachten wij vanuit LENORA o.a. volgende zaken aan :

  • Gaat een A102 niet contraproductief zijn met de algemene doelstellingen van de beoogde Modal-Shift? Optimaliseren van verkeersstromen door aanleg van extra verkeerscapaciteit(en) gaat immers (enkel) extra (vracht)autoverkeer aantrekken.
  • Een volledig complex van en A102 en Leidingstraat en 2e spoor naast elkaar aangelegd, gaat wel een zeer brede aanslag zijn op de ruimtelijke groene ordening. De A102 moet maximaal geboord worden t.b.v. natuurbehoud want een “Cut & Cover” is een te grote aanslag op de groene (recreatie)ruimte.
  • De A102 was in het Toekomstverbond voorzien voor doorgaand verkeer. Waarom dan nu opties lanceren om tussentijdse op-/afritten te voorzien?
  • Er mag geen twijfel over bestaan i.v.m. maximaal rekening houden met leefbaarheid! In de eerdere werkbanken van o.a. het Radicaal Haventracé is steeds mee de nadruk gelegd op het aangrijpen van alle kansen voor het optimaliseren & verbeteren van de leefomgeving (geluidsoverlast, lucht fijnstof, waterhuishouding, …).
  • De omgeving van het Rondpunt van Wommelgem gaat door de aansluiting van een bovengrondse A102 een zeer onaangename plek om wonen worden.
  • Aandrang om te starten met nulmetingen en voldoende budget te geven zodat deze metingen kunnen blijven lopen tot ruim na de realisatie van het project.

Info i.v.m. CPOV – Complex Project Oostelijke Verbinding INDELING

http://www.lenora.be/cpov-complex-project-oostelijke-verbinding-indeling/