29/12 LENORA Kernoverleg RHT/CPOV-Bezwaar

De koppen bijeen voor het schrijven van een bezwaar n.a.v. de voorstelling van draft van ambitienota in het kader van het Complex Project Oostelijke Verbinding (CPOV). Een ambitienota waarin het bulkt van infrastructurele ingrepen en quick-wins om het (vracht)verkeer te dienen, maar waar het ontbreekt aan visie om de broodnodige modal-shift te verwezenlijken en om de leefbaarheid in de getroffen gebieden/woonwijken van de Noordrand te (willen) verbeteren 🙁 🙁 🙁

Lees hier ons bezwaar :