26/11 RINGLAND Overleg met Noordelijke Bewegingen

Op uitnodiging van Ringland zijn de Noordelijke Bewegingen naar de Haringrokerij in  ’t stad afgezakt. Peter Vermeulen gaf daar nog eens een stand van zaken i.v.m. het Toekomstverbond en de in hun ogen positieve en niet zo positieve vooruitgang van projecten zoals Oosterweelverbinding, Routeplan2030, Over de Ring (overkapping), … Daarna zeer kort overleg i.v.m. de komende startvergadering van het Radicaal Haventracé.