16/11 Overleg Noordelijke Bewegingen

Overleg tussen de verschillende Noordelijke Bewegingen zoals NixNX, Boerenbond, NxPlus, LENORA, Fietsersbond Kapellen, Natuurpunt Noord (Kapellen), Red de Voorkempen, Landbouwgilde Stabroek, Gruunrant, … Nogmaals elkaars stand-/strijdpunten bespreken om gezamenlijk naar de startvergadering van het Radicaal Haventracé te trekken.