25/09 Bezwaar tegen geplande windturbines

Na overleg met Natuurpunt Antwerpen Noord heeft LENORA samen met enkele bewoners van Schoonbroek & Rozemaai bezwaar aangetekend tegen de bouwvergunning van (voornamelijk) windturbine LH-05. Deze door VLEEMO aangevraagde windturbine zal in de toekomst voor hinder zorgen zoals slagschaduw en laagfrequent geluid in de vlakbij gelegen woonwijken, verstoring van aanvliegroutes van vogelsoorten die de natuurgebieden aandoen, … Ook het districtsbestuur van Ekeren heeft bezwaar aangetekend (zie krantenartikel en overzichtsplan).

Windturbines_2018-09-26 GVA Turbine vier keer hoger dan de kerk KRANT low

Windturbines_VLEEMO LH03+LH05 Overzichtsplan