24/04 RHT Werkbank Vergadering 04

Slechts één onderwerp : de 2e Spoorontsluiting van de haven van Antwerpen en het spoorproject “Oude Landen”. De verantwoordelijken van Tuc-Rail kwamen het project toelichten in het kader van de (later gewenste) aansluiting op de nog te realiseren (boor)tunnel A102. Hierbij werden door hen de noodzaak voor economische groei, het vermijden van capaciteitsoverschrijding & het wegwerken van wachttijden op het huidige spoor, … als (zwaarwichtige) argumenten aangehaald. Opvallend was dat zij op vragen van stakeholders (o.a. de mensen van Red de Voorkempen) geen data en cijfers konden meedelen om dit alles te staven.

Veel vraagtekens … Is er wel een noodzaak voor het realiseren van dit project ??? Ook provinciegouverneur en voorzitster van de werkbank merv. Cathy Berx was sceptisch aangaande de bij momenten summier verstrekte informatie.