23/06 RHT WB Oude Landen

Webinar waarbij de verantwoordelijken van Infrabel nog maar eens 🙁 🙁 🙁 hun project “Oude Landen” kwamen bepleiten. Eindelijk met een +/- verhelderend verhaal over het waarom & de nood voor dit project. Het probleem ligt dus hoofdzakelijk bij de interne aansturing, inplanning, bezetting, … van de treinen EN met wat creativiteit zou de kruising blijkbaar ook op grond van het rangeerstation Noord of de Haven van Antwerpen gerealiseerd kunnen worden! Infrabel moest “ten lange leste” zelfs toegeven dat zij een deel van hun cijfers/tellingen (gespreid over jaren!) niet meer hebben & dat de cijfers/tellingen van de burgerbewegingen als enigste staving kunnen dienen. OPENHEID ?!?, ja wadde. Een pluim voor o.a. Jef Rombouts (Red De Voorkempen), Philippe Deleu (Bolse), Dirk Bus (Hoekakker), … voor hun niet aflatende ijver om tegen het dossier “Oude landen” met gegronde argumenten te blijven ageren! Wordt ongetwijfeld vervolgd …