22/06 RP2030 WB Vervoersplan 2021

O.a. de verantwoordelijken van De Lijn hebben tijdens deze webinar hun beleidsvisie binnen het toekomstig Routeplan2030 uiteengezet. Welk aanbod gaan ze behouden, tegen welke prijs gaan we hier gebruik van kunnen maken, wat gaat er (in negatieve zin ?) wijzigen voor de gebruiker, … Het gaat zeker niet allemaal “rozengeur en maneschijn” worden, er gaan (bus)lijnen (deels) verdwijnen en de plaatselijke besturen gaan in dit gat moeten springen (beslist beleid binnen de Vervoersregioraad!). Nu wachten op de plaatselijke initiatieven !?!