23/03 PROV.ANTWERPEN Overleg Transcontinentaalbrug

Vanavond samen gezeten met verantwoordelijken van de Provincie Antwerpen & het GroenKruis over de mogelijkheden om de Transcontinentaalbrug (verbinding tussen Ekeren en Luithagen) deels te ontharden. Insteek is om een groene verbinding te realiseren tussen enerzijds Bospolder en anderzijds Rozemaaipark / Oude Landen. Wat is er beschikbaar aan ruimte, welke doelgroepen van bv. amfibieën, zoogdieren, waterdieren, … lopen mogelijk in de kijker als “bruggebruiker”, …

Ook het districtsbestuur van Ekeren is het idee zeer genegen om de Transcontinentaalbrug te ontharden en deels als groene corridor in te richten. Zie o.a. pagina 29 van het “Masterplan Ekeren-Centrum” uit 2016.

Meer info over het GroenKruis : https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-gebiedsgericht-beleid/het-groen-kruis0.html