22/07 Overleg Noordelijke Bewegingen

Overleg over het (nieuw opgestarte) Complex Project Radicaal Haventracé (CP RHT), samen met de andere burgerbewegingen NxPlus, Red de Voorkempen, NixNx, Leefbaar Merksem, … De startnota van dit CP wordt op dit ogenblik geschreven door de administratie(s) om na het zomerreces aan de Vlaamse Regering voorgelegd te worden. Zaak van kort op den bal te zitten, onze verzuchtingen/wensen/eisen/… hierin mee te laten nemen & er over te waken dat we op het einde geen wit konijn door ons strot geduwd krijgen zoals bij CP ECA (containercapaciteit). Hier werd immers door de politiek plots “alternatief 9” vastgelegd, een alternatief dat de toetsing niet doorlopen heeft !!!