20/05 RINGLAND “Maak Ringland waar”

Informatieve avond in de Roma (met minder volk dan voorgaande edities) waarvan we volgende zaken “meegenomen” hebben:

  • De “Modal-Shift” is broodnodig maar gaat misschien wat vast lopen op investeringen, coördinatie tussen de verschillende stakeholders, het niet doorvoeren van de kilometerheffing (ook in onze ogen een gemiste kans!!!), …
  • De Oosterweelverbinding wordt (dan toch) een tunnel in “heavy”-uitvoering met 2×2 rijstroken + 1 pechstrook in elke richting. Er is gevraagd naar een dubbele gestapelde fietskoker van 6 meter breed i.p.v. de nu voorziene enkele fietskoker.
  • De “Hollandse-knoop” t.h.v. Borgerhout is blijkbaar niet zo simpelweg te vereenvoudigen en onder de grond / ringkap te steken.
  • Op het noordelijke gedeelte van de R1 (Antwerpse ring) zal het verkeer niet fysisch gescheiden worden in aparte tunnels maar zullen plaatselijk en doorgaand verkeer gezamenlijk door dezelfde tunnelkokers rijden (a.g.v. tunnel- & veiligheidsrichtlijnen).
  • De overkapping van de R1 zal een werk van lange adem worden, de eerste kilometers zullen misschien wel tegen 2025 (?) gerealiseerd worden.