18/09 RHT WB Verkeersscenario’s

Het was gisteren in de werkbank Radicaal Haventracé een leerrijke (en voor sommigen ongetwijfeld onthutsende) uiteenzetting over de berrekende verkeersmodellen. Het tegen 2025 te verwachten verkeer van een ‘Haventracé Light’ (Oosterweelverbinding + sturing via tol op alle Scheldetunnels + capaciteitsverhoging aansluiting E34/R2 op linkeroever + 2de Tijsmanstunnel) tegenover een ‘Volledig Haventracé’ (idem ‘light’ + extra 3e rijstrook op A12 (heen/terug tussen Ekeren en Stabroek) + tunnel A102 op 2×2 rijstroken tussen Wommelgem en Merksem). Een ‘Radicaal Haventracé’ (maximale sturing van alle zwaar en doorgaand verkeer naar ‘ring rond de stad’) zit blijkbaar niet meer in de scenario’s.

Stof om over na te denken, bijkomende vragen te stellen, extra studies te laten uitvoeren, … en “positie / standpunten” in te nemen om de leefbaarheid in onze Noordrand te bewaken en te verbeteren!