17/11 LENORA Kernoverleg

Verder aan de slag i.v.m. …

  • het CPOV : extra “ambities” om de leefbaarheid te (laten) bewaken – we zijn er zeker nog niet.
  • F12 fietsostrade : goed voor de modal-shift maar daarom niet overal goed voor het groen (?) – moeilijk evenwicht.
  • CPECA & Europaterminal : dossier(s) goed op blijven volgen want de vracht-/containerafhandeling (incl. extra verkeer) gaat richting onze Noordrand komen – leefbaarheid blijft ook hier belangrijk.
  • RP2030 : het proces is blijkbaar serieus stil gevallen (?)
  • Gruunrup door GruunRant : blijven we mee in het hart dragen – zeker voor Ekeren is de (biologische) verbinding van Bospolder, park Rozemaai en Oude Landen een serieuze meerwaarde!