05/11 UA ‘Community Service Learning’ CSL

Samen met andere burgerbewegingen en sociaal bekommerde organisaties werd ook LENORA door de Universiteit Antwerpen uitgenodigd voor een inleidend gesprek in het kader van ‘Community Service Learning’ CSL. Bedoeling was om met elkaar kennis te maken en is om op korte termijn een samenwerking op te starten. Hierin zullen studenten hun theoretische kennis verbinden met een concreet maatschappelijk engagement om zo mee aan de slag te gaan met uitdagingen en noden van betrokken actiegroepen en burgerbewegingen. Kennisdeling en wederkerigheid tussen student en praktijkactor staan hierbij centraal. We kijken er naar uit … samen op weg naar een goede samenwerking!