13/12 LENORA Kernoverleg

Kernoverleg en we mochten Pascale en Marc uit (binnenkort Ekeren-Schoonbroek) als geïnteresseerden verwelkomen.  We hebben elkaar leren kennen n.a.v. de bouwvergunning voor de nieuwe windturbines op het bedrijvenpark de Luithagen. Een bouwvergunning waar zowel inwoners uit de directe buurten, als Natuurpunt & LENORA & Ekers districtsbestuur vragen bij hebben. Het hoofdpunt was de startvergadering van het Radicaal Haventracé (eindelijk). De “ontwerpvisie” (= analyse van de antwoorden van de stakeholders op de vragen van de gouverneur d.d. februari ’18) geeft een goed beeld van wie van wat wakker ligt. LENORA staat met enkele andere (natuur)bewegingen aan kop op vlak van bezorgdheid omtrent de leefbaarheid (mens & natuur & mobiliteit) in de Noordrand!