13/03 RHT Werkbank Vergadering 02 BIS

2e Afspraak tussen administratie en stakeholders over het Radicaal Haventracé. Werden besproken : Het aangepast synthesedocument i.v.m. de aangebrachte aandachtspunten en doelstellingen, een voorstel van “onderzoeksprogramma”, een voorstel van drie deelprojecten, de verdere planning van de werkbanken, …