11/03 INFRABEL Infomoment 2e Spoorontsluiting

Met veel verwachtingen gingen de inwoners van Ekeren naar het infomoment van Infrabel & Tuc-Rail … maar het bleek een administratief vragen-namiddagje te zijn. Buiten het lijvig technisch dossier omtrent de beslissing van de Vlaamse Regering was er geen documentatie of overzichtelijke informatie beschikbaar. De antwoorden op de vragen waren tevens van technische aard. We onthouden dat Infrabel & Tuc-Rail “zo goed zijn” om toch geluidsschermen te plaatsen daar ze eigenlijk wettelijk geen verplichting hebben want het spoor gaat (te) weinig lawaai maken (?!?). Van aanwezige districtsraadsleden kwam de olijke boodschap: “Ge wordt dat extra lawaai wel gewoon” (?!?). De beslissing tot uitbreiding werd blijkbaar genomen uit economische noodzaak & verwijzen naar een tijdens de afgelopen jaren sterk gedaald gebruik van het spoor was een dovemansgesprek.