09/07 CPECA Actorenoverleg

Peter was voor LENORA aanwezig op het actorenoverleg waar het bewuste 9e alternatief besproken werd (het wit konijn 🙂 uit de hoed van minister Ben Weyts). Daar dit nieuw alternatief ook de volledige screening moet doorlopen (zoals gebeurd is met de eerste 8 alternatieven) zal er enig uitstel zijn alvorens hierover een akkoord is. Daarna starten dan de verdere studies …