09/02 LENORA Kernoverleg

Bespreken van de reacties op onze uiteenzetting “CitizenScience” over aanzet tot geluids- en fijnstofmetingen in o.a. de Noordrand, brainstormen over het traject zoals wij er verder mee vorm aan willen geven, inhoudelijk voorbereiden op het startmoment met de UA in het kader van het project “Community Service Learning (CSL)”, …