04/06 Ringland “Roma-infoavond”

In zaal Roma zijn we gaan luisteren naar o.a. Pol Van Steenvoort, Manu Claeys en Peter Vermeulen. Zij brachten de Ringland-visie aangaande de stand van zaken i.v.m. het Toekomstverbond. Er bleven na de voorstelling nog heel wat twijfels en vragen over o.a. het gefaseerd uitvoeren van de plannen voor de 6 segmenten, de communicatie met de overheid, de deadline van 2030 om alle werken klaar te hebben, de geplande ontwikkeling (lees: bebouwing) van de directe omgeving naast het dak op de ring, de aansluitingen van de Oosterweeltunnel (light/heavy) , de andere infrastructuurwerken (o.a. A102) die nodig zijn om het dak op de ring te verwezenlijken (want de werkbanken die over het Radicaal Haventracé gaan handelen, moeten nog opgestart worden), …

https://atv.be/nieuws/plannen-ringland-roepen-toch-nog-heel-wat-vragen-op-bij-antwerpenaren-60658

Nog altijd wordt hierbij de leefbaarheid in de Noordrand niet behandeld en besproken! Het vergeten zevende segment (door ons bovenaan rood ingekleurd) is broodnodig want de inwoners van Berendrecht, Ekeren, Zandvliet, … zijn ook inwoners van Antwerpen!

Voor LENORA telt dan ook :

” Radicaal Haventracé – A12 in de grond ermee ! “.