Toekomstverbond

Na vele jaren van overleg zijn de Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de grote burgerbewegingen Ademloos & Straten Generaal & Ringland onder leiding van intendant Alexander D’Hooghe het Toekomstverbond overeen gekomen.

Lees hier de ambitienota & de tekst  van het Toekomstverbond:

Toekomstverbond_2016-11-11 Intendant Over de Ring Ambitienota 2edruk

Toekomstverbond_2017-03-14 Definitieve versie

Meer info kan je ook op volgende websites vinden:

http://toekomstverbond.be

http://www.poortoost.be/project/de-oosterweelverbinding

www.overdering.be

@