Haven & Containercapaciteit

Complex Project realisatie Extra Containerbehandelingscapaciteit
in het havengebied Antwerpen (CP ECA)

Waar wil de overheid naartoe in het belang van het maritiem-logistieke en industriële complex van de haven van Antwerpen als belangrijke groeipool voor de Vlaamse economie?

LENORA neemt sinds het vierde kwartaal van 2017 deel aan het overleg en volgt o.a.het project-MER mee op.

De projectdoelstelling van het complex project ECA is drieledig:

  • De realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen.
  • De daarmee samenhangende ontwikkeling van “logistiek-industriële” gronden.
  • De multimodale ontsluiting tot aan het hoofdnet.

CPECA_Projectdoelstellingen

Het CP ECA bekijkt en evalueert nu 8 alternatieven wat betreft de vestiging van mogelijke locaties (bouwstenen) en de gevolgen van de inplantingen voor de ruime (Antwerpse) omgeving.

CPECA_2017-03-17 ANO Onderzoeksnota

CPECA_2017-03-17 ANO Alternatieven ivm bouwstenen

Hieronder vind je meer informatie en/of technische dossiers … en (eventueel) het standpunt van LENORA!

CPECA – Home https://extracontainercapaciteitantwerpen.login.kanooh.be/

CPECA – Documenten Onderzoeksfase https://extracontainercapaciteitantwerpen.login.kanooh.be/documenten/documenten-onderzoeksfase

Ontwikkeling Havengebied Antwerpen https://www.mow.vlaanderen.be/sph/antwerpen/index.php

Port of Antwerp – Modal Shift https://www.portofantwerp.com/nl/transport-van-en-naar-de-haven#modalshift

Port of Antwerp – Mobiliteit https://www.portofantwerp.com/nl/mobiliteit-naar-een-bereikbare-haven

Port of Antwerp – Goederentransport https://www.portofantwerp.com/nl/transport-van-en-naar-de-haven

*