Wat met geluidschermen A12?

Sinds begin 2017 is er sprake van om de geluidsschermen t.h.v. Schoonbroek te verlengen tot juist voorbij de Transcontinentaalbrug. Na lang aandringen heeft één van onze kernleden eindelijk een antwoord gekregen waarom deze schermen niet doorgetrokken worden tot voorbij de wijk Rozemaai. Blijkt dat het hier om een rechtzetting gaat van een onvolledige uitvoering n.a.v het MER “Heraanleg A12” (afsnijden bocht Leugenberg + plaatsen brug t.h.v. wijk Edison) uit 2003.