Op naar een LEEFBARE NOORDRAND

MET ZE ‘N ALLEN OP WEG MET EEN DOORGEDREVEN MODAL-SHIFT BINNEN HET ROUTEPLAN2030

WENSEN WE BLIJVEND DAT ?? . . . JA !!

WENSEN WE TERUG DIT ?? . . . NEEN !!