Infoavond 08/11/17 – Reflecties

De aanwezige geschreven media brachten verslag uit en op Radio 2 kwam LENORA op 09 november ’s avonds aan bod in de nieuwsflash. Lees hieronder de verschillende persartikels en beluister het radiofragment (PS: LENORA is enkel verantwoordelijk voor de eigen uitgebrachte communicatie).

Hierbij tevens de reactie van LENORA op soms wel merkwaardige bemerkingen die enkele gezagsdragers aan de mensen van de pers wisten te vertellen …

Toekomstverbond_2017-11-10 DePolder LENORA Infoavond Mobiliteit in Noordrand Website

Toekomstverbond_2017-11-10 GVA LENORA Infoavond Krijgen wij alleen de lasten Krant

Toekomstverbond_2018-02 AntwerpseVolksgazet Ekeren mag niet alleen de dupe worden KRANT

WAAROM EEN INFOAVOND OVER LEEFBAARHEID NOOIT TE VROEG KOMT …

 “Veel info viel er niet te rapen, de bijeenkomst komt te vroeg en wie dacht te weten te komen hoe het tracé vanaf Luchtbal verder richting noord zal verlopen, was eraan voor de moeite.” Dat vertelden Ekers districtsvoorzitter Koen Palinckx en Stabroeks burgemeester Rik Frans na afloop van de informatieavond van LENORA (in co-organisatie met District Ekeren) aan GVA.

Te oordelen aan de reacties en vragenbriefjes die LENORA kreeg van de ca. 400 mensen uit de Noordrand (een 500-tal volgens GVA) hebben de meeste aanwezigen wel begrepen hoe het tracé vanaf Luchtbal verder richting noord zal verlopen. De LENORA-presentatie windt daar geen doekjes om. Hoe het vernieuwde en versterkte radicale Haventracé er zal gaan uitzien, dat moet nog volledig uitgewerkt worden en kunnen we uiteraard niet vertellen.

Heeft Rik Frans de plaatjes over de route van het tracé niet gezien? Het is natuurlijk goed mogelijk dat Rik Frans in slaap gewiegd was door de veel te lange monoloog van Riks partijgenoot Bart Van Camp (die insprong voor minister Ben Wuyts), een niet al te boeiend verhaal dat meer naast het onderwerp van de avond zweefde dan de kern van de zaak raakte. Of was het de terugblik van schepen Koen Kennis die herinneringen ophaalde uit zijn kinderjaren. Het avontuur van het bezoek aan de koekenstad – hoewel leuk aangebracht – ging ook niet bepaald over het onderwerp van de avond en de reacties van het publiek bleven niet uit.

Dat Koen Palinckx het noordelijk traject van het Radicaal Haventracé niet heeft opgepikt, dat kan niet door afleiding door wie dan ook komen. Als medeorganisator van de infoavond was hij vooraf goed geïnformeerd en als panellid had hij de presentatie als geheugensteuntje voor zich liggen. Voor Koen ligt het allemaal wat complexer want als district heeft Ekeren in deze blijkbaar weinig in de pap te brokken. Het Toekomstverbond is afgesloten met o.a. de stad en als vazal van het “schoon verdiep” heeft het district dat te nemen voor wat het is en zal het zeker geen interne oppositie gaan voeren.

Maar voor de districtsburgervader van Ekeren is het waarschijnlijk niet de route op zich die als een meteoor afkomt maar is het misschien wel de ambitieuze modal-shift. Koen Palinckx is al jaren hét gezicht van de tegenstand tegen het doortrekken van een tram naar Ekeren. En laat nu net een uitgebreid tramnet een belangrijk deel zijn van de verschuiving van eigen vervoer naar openbaar vervoer. Voor Koen mag het nog een jaartje onduidelijk zijn.

Zowel voor Rik als voor Koen is er goed nieuws. Bij de opstart van de werkbank over het radicaal Haventracé zullen Stabroek en Ekeren, net zoals LENORA, worden uitgenodigd om eraan deel te nemen. Er is geen betere manier denkbaar om volledig op de hoogte te zijn en om een constructieve bijdrage te leveren dan op deze werkbank.

Een informatiemoment als dit komt zeker niet te vroeg. Het is belangrijk dat de mensen – de bevolking uit de Noordrand – van bij het begin weten wat er staat te gebeuren. We zijn het Ekers districtsbestuur dankbaar voor het mee organiseren van de informatieavond maar eigenlijk had het geen keuze. LENORA had ook alleen dezelfde informatieavond opgezet en dan zou algauw het beeld ontstaan dat het district de moeite niet wilde nemen om de inwoners van Ekeren te informeren terwijl het ondertekenen van het Toekomstverbond al 8 maanden geleden is en het ondertussen heel duidelijk is wat er op de Noordrand afkomt. Geen fraai beeld.

Door de bewoners in de Noordrand in een vroeg stadium te informeren kunnen zij zich met het Toekomstverbond vertrouwd maken, is er tijd om vragen te stellen en om antwoorden af te wachten, om zich te organiseren en om deel te nemen aan het debat over wat het verschil gaat maken tussen een leefbare en een niet leefbare Noordrand voor zichzelf, voor hun kinderen en voor hun kleinkinderen.

In ‘Deze Week’ (Streekkrant) van 8 november vertelde Rik Frans over zijn ‘wildste droom’. Rik droomt van een dorpskern in Stabroek met leefbaar verkeer en een minimale impact op de leefomgeving. Wel Rik, het kan er nog een heel stuk wilder aan toegaan met dromen.

LENORA gaat voor een Leefbare Noordrand met een Toekomstverbond ZONDER negatieve impact op onze leefomgeving en gezondheid. LENORA houdt het niet bij dromen maar gaat ook voor de dialoog, het deelnemen aan het debat, de participatie bij het voorstellen van mogelijkheden die de leefbaarheid niet gaan belasten, zelfs niet minimaal.

Daarbij is alle hulp welkom en daarom komt deze infoavond in Ekeren nooit te vroeg. De inwoners van de Noordrand weze gewaarschuwd, het gaat nog veel tijd en inspanning vragen om onze Noordrand leefbaar te houden!

Peter Desmaretz (namens Burgerinitiatief LENORA)

*