31/01 Interview i.k.v. Evaluatie Participatietraject

LENORA werd samen met vertegenwoordigers van GruunRant & Natuurpunt Waasland uitgenodigd door het projectteam Möbius in samenwerking met Universiteit Antwerpen-Universiteit Tilburg. De uitgenodigde burgerbewegingen hadden de gelegenheid om hun visie en mening te geven over hun participatie en inbreng in (grote) mobiliteitsdossiers en -werkbanken zoals ze tot nu toe ervaren werd.