28/11 RHT WB E34 (Beveren)

Opnieuw overleg en brainstorming tussen stakeholders en administratie over de nodige aansluitingen & wegenwerken op (de “brede”) linkeroever tot o.a. Sint-Niklaas. Constructief, inhoudelijk onderbouwd, … met serieuze betrokkenheid van geïnteresseerde burgers, mensen van de administratie en diverse stakeholders en burgerbewegingen !!! We vallen in herhaling maar …

Routeplan2030 kan hier zeker veel komen bijleren over burgerparticipatie !!!