28/09 CPECA Actorenoverleg Najaar 2021

Webinar over de stand van zaken van het ECA met weer veel aandacht voor de toekomstige verwezenlijkingen en (mogelijke) problematieken aangaande containerafhandeling, trafiek, milieu & biodiversiteit, …op Linkeroever. Voor Rechteroever blijft het wachten op een coördinator om gesprekken en overleg met betrokken stakeholders op te starten … Gaat dit er eigenlijk wel van komen of gaat de leefbaarheid, het milieu & de biodiversiteit op Rechteroever te grabbel gegooid worden?!?