27/06 Overleg met Natuurpunt Noord (Ekeren)

Goed gesprek met de mensen van Natuurpunt Noord (Ekeren). Zij delen onze bezorgdheden aangaande de toekomstige leefbaarheid van de Noordrand. Wij hebben afgesproken dat we n.a.v. de nog op te richten werkbank “Noord / Haventracé” (handelend over het Radicaal Haventracé A102+A12) intens gaan overleggen/samenwerken.

http://www.antwerpennoord.be/cms/

http://www.antwerpennoord.be/cms/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=131&cntnt01origid=97&cntnt01returnid=63