26/06 Radicaal HavenTracé A12 Werkbank

Een eerste reeks van belanghebbenden kregen vandaag een forum om hun standpunten over het Toekomstverbond en zijn Radicaal Haventracé A12 aan de voltallige vergadering te verduidelijken. Vertegenwoordigers van Interwaas, ABLLO, Red de Voorkempen, Bolse, Ringland, … en als afsluiter LENORA stelden zich voor.

Voor LENORA heeft Peter Desmaretz met een heldere presentatie geschetst waar we voor staan: de VERBETERING VAN DE LEEFBAARHEID ZONDER IN TE BOETEN AAN GROENE RUIMTEN IN ONZE REGIO ( Ekeren, Hoevenen, Stabroek, Berendrecht, Zandvliet en Lillo tot de Nederlandse grens !! ). Nadien kregen we van diverse partijen lovende opmerkingen over de wijze waarop wij omgaan met onze bezorgdheden, doelstellingen en vragen. Manu Claeys (stRaten-generaal) beaamde onze terechte verzuchtingen over de leefbaarheid en onze vraag naar transparantie bij het uitvoeren van alle werken voor het Toekomstverbond & Radicaal Haventracé A12.

11/09 volgt er een tweede sessie voor de overige belanghebbenden zoals de vertegenwoordigers van Stad Antwerpen, Werkgroep LeefOmgeving Rivierenhof, Werkgroep Snelweg PoortOost, GruunRant, NXPlus, NixNx, … & Natuurpunt Noord.