25/01 CPOV Opstellen standpuntenlijst

Avondje brainstormen om de startnota van het “Complex Project Oostelijke Verbinding” (CPOV) te evalueren. Dit CPOV gaat een vast stramien volgen en na het doorlopen van alle “wettelijke stappen” tot besluitvorming komen over …

  • Welke (mitigerende) maatregelen moeten er waar zeker uitgevoerd worden om de leefbaarheid in de woonkeren en de groengebieden van de Noordrand te verbeteren.
  • Is de A102 (verbindingstunnel tussen Wommelgem en Ekeren) uberhaupt nodig / gewenst? Gaat deze nieuwe tunnel de Modal-Shift en de biologische diversiteit van de omgeving niet tenietdoen?
  • Is de Nx (verbindingsweg tussen A12 en Kapelsestraat) uberhaupt nodig / gewenst? Gaat deze nieuwe weg de Modal-Shift en de biologische diversiteit van de omgeving niet tenietdoen?
  • Moet het Logistiek Park Schijns (LPS) wel naast de A12 ontwikkeld worden? Is er geen betere locatie op haventerreinen te vinden (oude GM-terreinen)? Kan dit LPS wel degelijk ontsloten worden naar waterweg (niet dus), spoor (jawel), weg (A12 is al overbelast), … ???

Kortom, veel vragen en onzekerheden waar wij als burgerinitiatief stellig onze bezorgdheden, voorwaarden, eisen, … zullen aanbrengen.