21/10 RINGLAND Jaarlijkse “Roma-avond”

Door corona moest ook deze infoavond digitaal georganiseerd worden. Wat hebben we gezien / geleerd …

Eerst loodste Peter Vermeulen ons langs de verschillende stappen van “Ringland” … van het Noordkasteel via Groenendaallaan, wijk Dam, Borgerhout, Berchem, … tot aan het Zuid. Er werd telkens per segment halt gehouden om te verduidelijken waar “Ringland” nu al stond of nog moest vertrekken.

Dan was het aan Pol Van Steenvoort om te schetsen dat er nog veel werk op de plank ligt, dat er nog (heel) veel geld gevonden moet worden, dat het toch allemaal niet zo snel verloopt a.g.v. procedures, werkbanken, …

Daarna +/- 5 min film van een musicaal optreden van een oud ringlandfeest … om af te sluiten met een uitgebreid hoofdstuk over StraatVinken.

De Antwerpse districten in de Noordrand (?) … tja die waren ze weer vergeten 🙁 Dus zelf dan maar met gelijkgezinden verder op weg voor een LEefbare NOordRAnd !!!