20/01 GROEN “Dat kan stiller”

Leerrijke webinar over enerzijds geluid en anderzijds de (nog komende) verwezenlijkingen op Linkeroever. De technische uitleg over dB was voor sommigen misschien wat overdonderend maar was inhoudelijk zeer duidelijk (waarvoor dank!). De uiteenzetting over de geluidsschermen geeft aan dat we samen met alle stakeholders uit de Noordrand (incl. de districtsbesturen) vanaf het begin zullen MOETEN hameren op het uitvoeren van mitigerende maatregelen (geluidsschermen & -bermen) vanaf de start van de werken aan de A12. Het gedeelte over de Oosterweelverbinding was voor “die-hards” nog maar eens herhaling, maar voor juist “binnenkomenden” informatief.