19/12 Kernoverleg

Om het af te leren 🙂 ons laatste kernoverleg van 2019. O.a. overlopen van de voorbereidingen voor de infomomenten die we gaan geven (affiches, flyers, presentatie, …).

!!! OP NAAR 2020 in een Leefbare Noordrand !!!