19/03 Overleg Noordelijke Bewegingen

De bewegingen uit de Noordrand hebben de hoofden nog eens bijeen gestoken naar aanleiding van de Werkbanken “Radicaal Haventracé A1(0)2”. Veel gelijklopende bezorgdheden omtrent onze leefbaarheid op vlak van ruimtelijke ordening, mobiliteit, gezondheid, … Er is werk aan de winkel voor onze overheden!