18/05 GROENKRUIS Transcontinentaalbrug Workshop soorten (Webinar)

Vergadering over de bio-diverse diersoorten die we met het vergroenen van de Transcontinentaalbrug een doorgang kunnen verlenen tussen natuurgebied Bospolder en natuurbelevingspark Rozemaai, en bij uitbreiding eventueel met natuurgebied Oude Landen.