17/01 RP2030 Gesprek Koen Kennis

In het kader van het Routeplan2030 werd LENORA uitgenodigd op het kabinet van schepen voor mobiliteit Koen Kennis. Het werd een open gesprek over o.a. …

  • De wisselwerking tussen de vergaderingen van de stakeholders (mensen van burgerbewegingen & administraties) versus de Vervoersregioraad (politiek ingevuld). Deze verloopt spijtig genoeg zeker niet transparant.
  • Onze bezorgdheden i.v.m. knelpunten die we zien (ontstaan) i.v.m. de mobiliteit versus de leefbaarheid van de Noordrand. Afschaffen en/of verleggen van lijnen van het openbaar vervoer, hoe gaan we mobiliseren naar een serieuze modal-shift door ontmoediging van (vracht)wagengebruik zonder aan “auto-pesten” (dixit schepen Kennis) te doen, …
  • Tegenstrijdigheden die we vrezen tussen “visionair” genomen beslissingen binnen de politieke Vervoersregioraad over onderwerpen (bv. een Nx) die o.a. in de Werkbanken Radicaal Haventracé eigenlijk nog aan bod moeten komen. Het is immers in de werkbanken RHT dat alles naast elkaar gelegd zal worden om te bekijken wat (nog) moet en wat eigenlijk niet meer moet uitgevoerd worden. De inhoud van het Toekomstverbond is immers een goede leidraad maar geen geschreven wet …
  • De focus die teveel gericht is op de stad Antwerpen en te weinig op de totale vervoersregio met o.a. zijn 32 gemeenten.
  • Hoe gaan we samen (overheid, stad, districten, burgerbewegingen, …) naar de burger een draagvlak creëren om een modal-shift 50/50 te bereiken?
  • Hoe kunnen de plaatselijke beleidsverantwoordelijken gemotiveerd worden om (samen) de inzet te verhogen?

Besluit : We waren matig positief over het gesprek en het verdere verloop van de werkbank Routeplan 2030 (zoals het geschetst werd). Volgende afspraak voor RP2030 op 6 februari …