14/03 LENORA Kernoverleg

Opnieuw kernoverleg en overlopen van de stand van zaken in werkbanken & eigen werking. Er is serieus van gedachten gewisseld over het feit dat we of pragmatisch ons werk (moeten) blijven doen, of dat we ons al maar beter gaan voorbereiden op stappen via o.a. Raad van State, … Wordt vervolgd!