10/01 GruunRant GruunRUP Ekeren-Merskem BIS

Update van de startnota die 15/12 boven de doopvont gehouden werd. Meer in detail uitwerken van gebiedsbegrenzing, redenen projectopstart, verdere projectuitwerking, … om de groene zones rond/van Ekeren en Merksem met elkaar in verbinding te brengen. En dit o.a. door middel van het betrekken en motiveren van de plaatselijke inwoners van Ekeren en Merksem.