10/01 Geluidsactieplan 2019-2023 Opmerkingen & Bezwaar

Ondertussen werd in Vlaanderen het “Ontwerp Geluidsactieplan 2019-2023 voor Belangrijke Wegen” boven de doopvont gehouden. Hierin wordt beschreven hoe onze Vlaamse overheden in de toekomst met geluid(soverlast) gaan omgaan en dit gebaseerd op cijfers verkregen uit metingen en studies uit 2016 ?!? Lees de volledige tekst van ons bezwaar.